Syyskokous

Poikkeusvuosi ja poikkeusajat…
MTBCF ry syyskokous vuodelle 2020 järjestetään etäkokouksena.
Kokous pidetään tiistaina 19.1. klo 18:00 google meet:ssä.
Osallistumislinkki lähetetään jäsentiedoissa olevaan sähköpostiin ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (11§) eli valitaan ensi vuodelle hallituksen jäsenet, jäsenmaksujen suuruus, tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ja päätetään mahdollisten kunniajäsenyyksien myöntämisestä.

Vaikka kokous järjestetään ilman pikkujouluja yms. hauskaa oheisohjelmaa, toivotaan jäsenistön osallistumista.
Vanhoja vastuuroolien syyllisiä, sekä myös uusia, jotka haluaisivat osallistua yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseen.
(Tietojen mukaan hallitukseen 2021 tarvittaisiin ainakin yksi uusi jäsen.)