MTBCF ry eettiset periaatteet

MTBCF ry on sitoutunut noudattamaan Suomalaisen liikunnan ja urheilun ”Reilu peli” – eettisiä periaatteita. ”Reilu peli” – periaatteiden lisäksi olemme laatineet omaa toimintaamme tarkemmin ohjaavat eettiset periaatteet. Eettisyys on mukana jokapäiväisissä kohtaamisissa ja periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa.

Kunnioitamme toista ihmistä ja elämää

Kunnioitamme ja arvostamme kaikissa toiminnoissamme toisia ihmisiä. Otamme huomioon toisten tarpeet, tuemme ja kannustamme toisiamme. Suvaitsemattomuus, toisten pilkkaaminen, nimittely tai muunlainen väheksyminen sekä fyysinen ja psyykkinen häirintä eivät kuulu tapoihimme. Olemme kohteliaita muita metsässä ja tiellä liikkujia kohtaan.

Otamme kaikki mukaan – Kaveria ei jätetä

Olemme avoimia, suvaitsevaisia ja tasapuolisia, kannatamme tasa-arvoa. Innostamme uusia ihmisiä maastopyöräilyn pariin ja seuran jäseneksi. Seuramme on avoin kaikille sukupuoleen, ikään, sosiaaliseen tai etniseen taustaan, ajotaitoihin tai -välineisiin katsomatta. Erilaisuus koetaan rikkautena.

Pidämme ajoissa porukan kasassa ja etenemme hitaimman tahdin mukaan. Odotamme viimeistäkin kuljettajaa. Autamme toisiamme teknisten ongelmien ratkomisessa.

Kunnioitamme luontoa

Luonto on lajimme suorituspaikka, liikummekin luontoa kunnioittaen. Pyrimme minimoimaan luonnolle aiheutuvan kulumisen ja vahingon noudattamalla mm. seuraavia ohjeita:
– Ajamme valmiilla poluilla.
– Vältämme lukkojarrutuksia, emme jätä jälkiä maastoon.
– Emme häiritse eläimiä.
– Emme jätä luontoon roskia.

Kilpailutoiminnassa suunnittelemme ja toteutamme kilpailureitit siten, että luontoon jää mahdollisimman vähän vaurioita. Poistamme luonnosta reitin merkitsemiseen käytetyt materiaalit välittömästi kilpailun jälkeen.

Pelaamme reilusti – Olemme rehellisiä, toimimme demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti

Toimintamme perustana on reilu peli. Olemme rehellisiä ja noudatamme sovittuja sääntöjä. Teemme päätökset demokraattisesti keskustellen, jäsenten mielipiteitä kuunnellen. Kaikki kokoukset ovat jäsenille avoimia ja niiden pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa.

Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, riskittömästi ja läpinäkyvästi. Emme tavoittele taloudellista voittoa, käytämme varoja tasapuolisesti.

Edistämme terveyttä ja hyvinvointia, otamme vastuun kasvatuksesta

Urheillen ja liikkuen edistämme terveyttä, lisäämme ihmisten hyvinvointia ja tuotamme iloa. Autamme tarvittaessa toisiamme ja pyrimme minimoimaan loukkaantumisen mahdollisuudet.

Kannustamme lapsia ja nuoria liikunnan pariin. Tarjoamme heille Fillarinappulakoulussa (FNK) yksilöllisten edellytysten mukaista toimintaa. FNK on tarkoitettu kaikille lapsille, ei vain lahjakkaimmille. Aikuiset toimivat esimerkkinä nuorille jäsenille. Pyöräilyn lisäksi otamme vastuun myös turvallisuuskasvatuksesta.

Arvostamme yhdessä tekemistä

Hyvä yhteishenki on meille tärkeä asia. Arvostamme yhdessä tekemistä ja viihdymme toistemme seurassa. Järjestämme ajot, kilpailut ja tapahtumat talkoovoimin. Arvostamme niitä jotka järjestävät toimintaa.